Nawigacja

Dokumenty szkolne

Prawo szkolne

Statut szkoły

Ocenianie Wewnątrzszkolne

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Kodeks Ucznia kl.1-3

Kodeks Ucznia kl.4-8

Procedura symboli i ceremoniał SP4

Regulamin korzystania z korytarzy i toalet

Regulamin dziennika - Rodzic

Regulamin udostępniania podręczników

Ocenianie Przedmiotowe na II okres dla poszczególnych klas jest dostępne po zalogowaniu się do dziennika

www.synergia.librus.pl   Należy otworzyć zakładkę ORGANIZACJA ZAJĘĆ i podzakładkę PLIKI SZKOŁY.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
    ul. Kobylogórska 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • tel/fax: 957 239 621