Nawigacja

Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2020/2021

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ogłasza nabór kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego (na przewodniczącego, zastępcę, sekretarza).

Wszyscy uczniowie z klas V – VII, którzy chcieliby kandydować i posiadają świadectwo z wyróżnieniem w poprzednim roku szkolnym, proszeni są o zgłoszenie się do Pani Anny Kamińskiej.

Zadaniem kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego jest przygotowanie prezentacji swojej osoby.

Prezentacja powinna zawierać:

- fotografię

- imię i nazwisko

- klasę

- zainteresowania

- umiejętności

- plan działań w Samorządzie Uczniowskim (pomysły na uatrakcyjnienie życia szkolnego, itp.)

- format minimum a3


Zgłoszenia przyjmowane są do 9.10.2020 r. Plakaty można zostawiać w pokoju nauczycielskim.

Wybory odbędą się 19.10.2020r.


 

 

SZCZĘSLIWY NUMEREK 

 

   Opiekun Samorządu Uczniowskiego informuje,że tak jak w zeszłym roku szkolnym  rozpoczynamy zabawę w „Szczęśliwy numerek”.

W każdą środę rano zostanie wylosowany numer i umieszczony na tablicy samorządu. Uczeń posiadający numer w dzienniku taki, jak wylosowany, zostaje w tym dniu zwolniony z odpytywania, kartkówek i niezapowiedzianych sprawdzianów.

Przypominam regulamin „Szczęśliwego numerka”

Każdy ma prawo do szczęścia.

 1. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

 • niezapowiedzianych kartkówek

 • niezapowiedzianych odpowiedzi

 • zadanych zadań domowych

 • odpowiedzi ustnej na ocenę;

 1. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

 • zaplanowanych sprawdzianów

 • zaplanowanych kartkówek

 • zaplanowanego pytania

 • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek. Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu);

 • wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.

 1. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

 2. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

 3. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 4. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

 

Anna Kamińska


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
  ul. Kobylogórska 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • tel/fax: 957 239 621